Turkey

Armağan Erdoğan, Betül Bulut Şahin ve Tugay Durak’ın British Council-Türkiye tarafından desteklenen uluslararası projesi tamamlanmıştır

Proje adı: Strengthening UK-Turkey Higher Education Partnerships: Baseline Research Findings

Projeye katılan araştımacılar:
Prof. Rachel Brooks, Surrey Üniversitesi – İngiltere
Doç. Dr. Armağan Erdoğan, Beykoz Üniversitesi
Dr. Betül Bulut Şahin, ODTÜ
Tugay Durak, University College London – İngiltere

Projeyi fonlayan kuruluş: British Council Türkiye

Proje süresi: Kasım 2020 – Mart 2021

İçerik Özeti:
 Bu araştırma, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında kurumsal ortaklıklar kurmadan önce, sırasında ve sonrasında karşılaşılan mevcut durumu, potansiyel fırsatları, kapasiteyi ve engelleri anlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kasım 2020 ile Şubat 2021 arasında, hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta 30 üniversite ve 15 ulusal politika yapıcı kurumdan nitel veriler toplanmıştır. Ulusal düzeydeki önemli kuruluşların ve yükseköğretim kurumlarının üst düzey temsilcileriyle bireysel görüşmeler, akademik personel ve öğrencilerle odak gruplar ve ulusal politika yapıcı kurumlar ile yükseköğretim kurumlarının strateji belgelerinin analizi yapılmıştır. Projenin sonuç raporuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Etkinlik ile ilgili websitesi bağlantısı: https://www.britishcouncil.org.tr/he-baseline-research

Yakup Öz’ün uluslararası bir kitap bölümü yayınlanmıştır

Yayın tarihi: 2 Ağustos 2021

Kitabın başlığı: Annual Review of Comparative and International Education 2020 (International Perspectives on Education and Society, Vol. 40)

Kitap bölümünün başlığı: The Emergence of Turkey as a Regional Hub for International Students: A Macro-Level Analysis

Kitap Bölümü Özeti/ Abstract: As the number of international students increases globally, non-traditional destinations have emerged in the global higher education arena, despite the long-lasting dominance of traditional destinations, such as the United States, the UK, Australia, France, or Germany. In search of the causes of the change in the number of international students favoring non-traditional destinations, this study focuses on the Turkish case and identifies the macro-level efforts to increase the enrollment of international students in Turkish higher education institutions by utilizing the theory of new institutionalism and theories regarding the college choices of international students. As an upper-middle-income, developing country and an emerging non-traditional destination, constituting a regional hub for international students in the last decade at the crossroads of Africa, Asia, and Europe, the case of Turkey would give unique examples of macro-level strategies for increasing the enrollment of international students in other higher education systems.

Kitap Erişim Linki: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1479-367920210000040017/full/html

Anahtar Kelimeler: International student mobility; college choice; regional hubs; Turkey; new institutionalism; geopolitics

Yayınevi: Emerald Publishing Limited, Bingley

Yazarların sıralı isimleri: Yakup Öz

Meltem Akbulut-Yıldırmış, Fatma Nevra Seggie, Serap Emil ve Betül Bulut Şahin’in uluslararası bir kitap bölümü yayınlanmıştır

Yayın tarihi: 2021

Kitabın başlığı: Women and Leadership in Higher Education During Global Crises

Kitap bölümünün başlığı: Women Leaders in Higher Education in Turkey During the Pandemic: The Illusion of Gender Equality 

Kitap Bölümü Özeti/ Abstract: 
This chapter presents the lived experiences of women academic leaders in higher education during the pandemic period in Turkey. The chapter elaborates on the illusion of gender equalities for women in higher education through formal and informal support mechanisms. The authors then present recent knowledge and experiences of women academics in the country during the pandemic and how these experiences have impacted all aspects of life. The authors conducted online interviews with 20 women leaders at varying levels of higher education. The overall findings show that the lack of support mechanisms due to quarantine measures has created an overwhelming workload and challenging personal life experiences for the respondents. The women leaders observed in our study utilized strategies like collaboration, shared decision-making, and constant communication to motivate their colleagues and staff. The idea of “help” and fair share needs to be further examined due to its significance on gender equality for women leaders in academia.

Kitap Erişim Linki (varsa): https://www.igi-global.com/book/women-leadership-higher-education-during/255427#table-of-contents

Yayınevi: IGI Global

Yazarların sıralı isimleri: Akbulut Yıldırmıs, M., Seggie, F. N., Emil, S., Bulut Sahin, B.