Kitap Bölümleri

Hayal Köksal’ın kitabı yayınlanmıştır.

  • Yayın tarihi: 2022
  • Kitap Adı: PROJE TABANLI EĞLENCELİ SINIF YÖNETİMİ
  • Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık
  • Yazar: Hayal KÖKSAL
  • Özet: Öğretmen eğitiminde hizmet öncesinin en önemli derslerden biri olan “Sınıf Yönetimi” için yazılmış, alışılmışın dışında bir kitap okuyacaksınız. Bu kitap, Proje-tabanlı öğretime gönülden inanmış ve son 20 yıldır derslerini bu yöntemle işleyen 45 yıllık bir eğitimcinin uygulamaları sonunda kaleme alınmış kaynak bir kitap. Uygulamaya dayalı olarak; her alandan, her sınıf düzeyindeki dersin nasıl eğlenceli hale getirilebileceğinin şifreleriini içeriyor. Derslerin drama, dans, oyun ve müzikle nasıl daha keyifli hale getirileceğini, proje yönetimine dayalı sunumların teknoloji desteğiyle ve fotoğraf/ video çekimleriyle nasıl MOOC’a dönüştürüp ölümsüzlüğe kavuşturulabileceğini neden ve niçinleriyle, yöntem ve vaka analizleriyle paylaşıyor. Kısacası;  öğrenmenin en iyi yönteminin “yaparak ve yaşayarak” olduğu inancıyla yol alıyor; aynen İmece’nin kaynağı olan Köy Enstitülerinde olduğu gibi… Bu kitabı okurken; sevgi ve eğlenceyle öğrenmenin ne denli önemli ve kalıcı sonuçlar doğurduğunu fark edeceksiniz. Başka çıkarımlar da olacak; Öğretmenin otoritesi yüzü gülüyor diye asla tükenmez, dersi eğlenceli işliyor diye de disiplin sorunu yaşanmaz. Önemli olan, öğretmenin meslek ve insan sevgisini, ilgi ve anlayışını öğrencilerine hissettirebilmesidir. Doğru söyleyip dürüst olmak, cezaya değil ödüle ağırlık vermek ve öğrenciye olan güveni göstermek, desteklemektir asıl olan. Bunlar olunca, sınıf oyun alanı, öğrenciler de bayram çocuğu gibi şen ve yaratıcı olur. Derse severek, isteyerek gelip keyifle üretip başarılı olurlar.
  • Kitap Erişim Linki : https://www.nobelkitap.com/proje-tabanli-eglenceli-sinif-yonetimi-ogretmen-ve-ogretmen-adaylari-icin-kaynak-kitap-553328.html

Hayal Köksal’ın kitabı yayınlanmıştır.

Yayın Tarihi: Şubat 2021

Kitap Adı: Zor Zamanlarda Evdeki Okul

Kitabın Özeti: Ailelerin çocuklarına temel yaşam becerilerini ve iyi insan olma özelliklerini benimsetme yolculuğunda eğitim kurumlarıyla ortak hareket etmesi ve aynı dili konuşmasının son derece önemli olduğunu yıllardır vurguluyoruz. Çağımızda eğitimin temel amacının; ‘Öğrenmeyi öğrenmiş, yaşam boyu öğrenci olmayı özümsemiş özellikte yeni kuşaklar yetiştirmek” olduğunu da biliyoruz. Zamanımızda ‘Nitelikli İnsan’ yetiştirebilmek ancak böyle bir hedefle mümkün.

Zor zamanlardan biri olan Pandemi süreci belki de bu tür bir eğitimde anne ve babaya düşen rolün daha işlevsel bir hale gelebileceği bir fırsat dönemi olabilir. Evler artık daha sağlıklı ve emin ortamlar. Bu zor zamanda, sanal ortamda verilen eğitimlerin anne ve babanın da desteğiyle “EVDEKİ OKUL” anlayışına dönüştürülme zamanı geldi.

 “Zor Zamanlarda Evdeki Okul” adlı son kitabım; iki ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölüm anne ve babalar, ikinci bölüm de öğrenciler için. Ancak iki bölüm eğitimcileri de yakından ilgilendiriyor. Kitabın üç temel amacı var:

• Birinci Bölüm; anne ve babalara öğrenmeyi evde zevkli ve verimli hale getirebilmeleri için yüz tane etkinlik örneğini içeriyor. Bu etkinliklerin çocuklarla birlikte yapılması gerek.

• İkinci Bölüm; bu zor zamanlarda zorunlu olarak evde kalmak, dersleri uzaktan izlemek durumunda kalıp sıkılan çocuklarımız için. Onlara nitelikli bir insan olma yolculuğunu anlatıp bir takım ipuçlarıyla yol gösteriyor. Bir de GÜNCE örneği var kitabın arkasında. Başta öğrenciler olmak üzere herkes için.

İki bölüm aynı zamanda eğitimcileri de desteklemeyi amaçlıyor. Değerli öğretmenlerimiz hem ilk bölümdeki etkinlik örneklerini, hem de ikinci bölümdeki  ‘Kişisel Gelişim ve Kalite’ liderliğini yalnızca sanal ortamdaki öğrencileriyle değil, aynı zamanda bu zor zamanların sonrasında kendi sınıflarında yüz yüze eğitimde de kullanabilirler.  

Kitap erişim Linki: https://www.astanayayinlari.com/zor-zamanlarda-evdeki-okul?search=Zor%20zamanlarda%20evdeki%20okul

Yazarların İsimleri: Hayal Köksal

Yayınevi: Astana Yayınları

Yakup Öz’ün uluslararası bir kitap bölümü yayınlanmıştır

Yayın tarihi: 2 Ağustos 2021

Kitabın başlığı: Annual Review of Comparative and International Education 2020 (International Perspectives on Education and Society, Vol. 40)

Kitap bölümünün başlığı: The Emergence of Turkey as a Regional Hub for International Students: A Macro-Level Analysis

Kitap Bölümü Özeti/ Abstract: As the number of international students increases globally, non-traditional destinations have emerged in the global higher education arena, despite the long-lasting dominance of traditional destinations, such as the United States, the UK, Australia, France, or Germany. In search of the causes of the change in the number of international students favoring non-traditional destinations, this study focuses on the Turkish case and identifies the macro-level efforts to increase the enrollment of international students in Turkish higher education institutions by utilizing the theory of new institutionalism and theories regarding the college choices of international students. As an upper-middle-income, developing country and an emerging non-traditional destination, constituting a regional hub for international students in the last decade at the crossroads of Africa, Asia, and Europe, the case of Turkey would give unique examples of macro-level strategies for increasing the enrollment of international students in other higher education systems.

Kitap Erişim Linki: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1479-367920210000040017/full/html

Anahtar Kelimeler: International student mobility; college choice; regional hubs; Turkey; new institutionalism; geopolitics

Yayınevi: Emerald Publishing Limited, Bingley

Yazarların sıralı isimleri: Yakup Öz

Meltem Akbulut-Yıldırmış, Fatma Nevra Seggie, Serap Emil ve Betül Bulut Şahin’in uluslararası bir kitap bölümü yayınlanmıştır

Yayın tarihi: 2021

Kitabın başlığı: Women and Leadership in Higher Education During Global Crises

Kitap bölümünün başlığı: Women Leaders in Higher Education in Turkey During the Pandemic: The Illusion of Gender Equality 

Kitap Bölümü Özeti/ Abstract: 
This chapter presents the lived experiences of women academic leaders in higher education during the pandemic period in Turkey. The chapter elaborates on the illusion of gender equalities for women in higher education through formal and informal support mechanisms. The authors then present recent knowledge and experiences of women academics in the country during the pandemic and how these experiences have impacted all aspects of life. The authors conducted online interviews with 20 women leaders at varying levels of higher education. The overall findings show that the lack of support mechanisms due to quarantine measures has created an overwhelming workload and challenging personal life experiences for the respondents. The women leaders observed in our study utilized strategies like collaboration, shared decision-making, and constant communication to motivate their colleagues and staff. The idea of “help” and fair share needs to be further examined due to its significance on gender equality for women leaders in academia.

Kitap Erişim Linki (varsa): https://www.igi-global.com/book/women-leadership-higher-education-during/255427#table-of-contents

Yayınevi: IGI Global

Yazarların sıralı isimleri: Akbulut Yıldırmıs, M., Seggie, F. N., Emil, S., Bulut Sahin, B.

Hayal Köksal tarafından bir kitap bölümü yayınlanmıştır

Köksal, H. (2020). Sharing a TQM-Based Methodology for the Distance Education of Universities, International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections: Reflection on 21st Century Skills, Smart Learning Environments and Digitalization in Education, Near East University, Mustafa Kurt, F. Altınay Aksal, Z. Altınay Gazi, Yağmur Çerkez and Umut Akçıl (Eds). Nicosia, Cyprus, 19-20 June 2020, ISBN: 978-605-9415-52-1

Makalenin yayınlandığı tarih: 20.09.2020

Bildiri ve Makalenin Adı: Sharing a TQM-Based Methodology for the Distance Education of Universities

Makale Öz/ Abstract : Quality is needed for all layers of the Society. It is very important to improve the quality not only in business world but also at schools, at all governmental and nongovernmental organizations starting from person and family for the realization of development within the society. Those who are trained through quality-focused education will be able to lead a quality future world moving from theory to practice. University students are expected to learn how to learn, how to do analyses and synthesis after perceiving the knowledge at high level and using it in their own lives effectively. While doing that, they are also expected to obtain the needed skills and knowledge of team building in order to create synergy and to be capable of using quality tools to ease their job. “İmece (Collaboration) Circles” is a methodology, which was created by me as the outcome of my total quality management studies, which has been used successfully and productively at four universities in Istanbul and one university in London, UK since 1997. It was awarded by World Bank within the Competition of “2005 Turkey’s Creative Development Ideas” and has been a very good model for the Project-based teaching. The immense satisfaction of thousands of university students after using that method on the way of producing their projects has caused the author to share that methodology with the readers. The same methodology was used at the Master’s program of Cyprus Science University during the spring term of 2019-2020 Academic year and got very positive reflections from the students.  In this article, author will share how and at which platforms she used that methodology, which is easily adapted to the distance education during the pandemic days.  

Makaleye/Bildiriye Erişim Linki/ Doi Linki : ICIER-2020-Proceeding-book-published-16.09.2020.pdf

Makale/Bildiri Anahtar Kelimeler: Total Quality Management at universities, Imece circles methodology, distance education

Yayınlandığı dergi adı: Virtual International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections ICIER, Conference Proceedings Book

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal

Armağan Erdoğan’ın iki yeni kitap bölümü yayınlanmıştır

Erdoğan, A., Erdoğan, M. M., (2020) “Syrian University Students in Turkish Higher Education: Immediate Vulnerabilities, Future Challenges for the European Higher Education Area” in European Higher Education Area: Challenges for A New Decade, ed by Adrian Curaj, Ligia Deca, Remus Pricopie, Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-56316-5_16

Erdoğan, A. and Ergin, H. (2020) “Integrating Syrian Refugees into Turkish Higher Education Successes, Challenges, and Future Implications”, in Refugees and Higher Education: Trans-national Perspectives on Access, Equity, and Internationalisation, ed by Lisa Unangst, Hakan Ergin, Aras Kajarian, Tessa DeLAguil, Hans de Wit Brill-Sense. https://brill.com/view/book/edcoll/9789004435841/BP000034.xml