Üyelerimizden Haberler

Hayal Köksal’ın kitabı yayınlanmıştır.

  • Yayın tarihi: 2022
  • Kitap Adı: PROJE TABANLI EĞLENCELİ SINIF YÖNETİMİ
  • Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık
  • Yazar: Hayal KÖKSAL
  • Özet: Öğretmen eğitiminde hizmet öncesinin en önemli derslerden biri olan “Sınıf Yönetimi” için yazılmış, alışılmışın dışında bir kitap okuyacaksınız. Bu kitap, Proje-tabanlı öğretime gönülden inanmış ve son 20 yıldır derslerini bu yöntemle işleyen 45 yıllık bir eğitimcinin uygulamaları sonunda kaleme alınmış kaynak bir kitap. Uygulamaya dayalı olarak; her alandan, her sınıf düzeyindeki dersin nasıl eğlenceli hale getirilebileceğinin şifreleriini içeriyor. Derslerin drama, dans, oyun ve müzikle nasıl daha keyifli hale getirileceğini, proje yönetimine dayalı sunumların teknoloji desteğiyle ve fotoğraf/ video çekimleriyle nasıl MOOC’a dönüştürüp ölümsüzlüğe kavuşturulabileceğini neden ve niçinleriyle, yöntem ve vaka analizleriyle paylaşıyor. Kısacası;  öğrenmenin en iyi yönteminin “yaparak ve yaşayarak” olduğu inancıyla yol alıyor; aynen İmece’nin kaynağı olan Köy Enstitülerinde olduğu gibi… Bu kitabı okurken; sevgi ve eğlenceyle öğrenmenin ne denli önemli ve kalıcı sonuçlar doğurduğunu fark edeceksiniz. Başka çıkarımlar da olacak; Öğretmenin otoritesi yüzü gülüyor diye asla tükenmez, dersi eğlenceli işliyor diye de disiplin sorunu yaşanmaz. Önemli olan, öğretmenin meslek ve insan sevgisini, ilgi ve anlayışını öğrencilerine hissettirebilmesidir. Doğru söyleyip dürüst olmak, cezaya değil ödüle ağırlık vermek ve öğrenciye olan güveni göstermek, desteklemektir asıl olan. Bunlar olunca, sınıf oyun alanı, öğrenciler de bayram çocuğu gibi şen ve yaratıcı olur. Derse severek, isteyerek gelip keyifle üretip başarılı olurlar.
  • Kitap Erişim Linki : https://www.nobelkitap.com/proje-tabanli-eglenceli-sinif-yonetimi-ogretmen-ve-ogretmen-adaylari-icin-kaynak-kitap-553328.html

Hayal Köksal’ın “Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama ve Önemi” sunumu

Tarih: 9 Ekim 2021

Etkinlik adı: Stratejik Yönetim ve Planlama Zirvesi-Stratejik (D)Evrim’e Hazır Mısınız?

Bildiri Başlığı: Eğitim Kurumlarda Stratejik Planlama ve Önemi

İçerik özeti: Okullarda Stratejik Planlamanın tarihçesinden başlanarak önemi, yöntemleri ve bu konuda verdiğim derslerin dönütleri katılımcılarla paylaşılmıştır.

Yazarların isimleri: Hayal Köksal

Hayal Köksal’ın Konferans Katılımı

Tarih: 28 Haziran 2021

Etkinlik adı: ISSWOV Virtual Conference 2021

Bildiri Başlığı: International ICT Seagulls Project

İçerik özeti: 18 yıldan beri sürdürülmekte olan Uluslararası Bilişimci Martılar Projeleri Cross-cultural araştırma projeleri içinde belirlenen iki projeden biri olarak içerik, yöntem, süreç ve sonuçlar açısından paylaşıma açılmış ve bu yılki Toplum Martıları projelerinden biri olan Körfez Martıları ekibinin lideri Sinan Tortum da kendi projesini kısaca tanıtmıştır.

Yazarların isimleri: Hayal Köksal ve Sinan Tortum

Hayal Köksal’ın kitabı yayınlanmıştır.

Yayın Tarihi: Şubat 2021

Kitap Adı: Zor Zamanlarda Evdeki Okul

Kitabın Özeti: Ailelerin çocuklarına temel yaşam becerilerini ve iyi insan olma özelliklerini benimsetme yolculuğunda eğitim kurumlarıyla ortak hareket etmesi ve aynı dili konuşmasının son derece önemli olduğunu yıllardır vurguluyoruz. Çağımızda eğitimin temel amacının; ‘Öğrenmeyi öğrenmiş, yaşam boyu öğrenci olmayı özümsemiş özellikte yeni kuşaklar yetiştirmek” olduğunu da biliyoruz. Zamanımızda ‘Nitelikli İnsan’ yetiştirebilmek ancak böyle bir hedefle mümkün.

Zor zamanlardan biri olan Pandemi süreci belki de bu tür bir eğitimde anne ve babaya düşen rolün daha işlevsel bir hale gelebileceği bir fırsat dönemi olabilir. Evler artık daha sağlıklı ve emin ortamlar. Bu zor zamanda, sanal ortamda verilen eğitimlerin anne ve babanın da desteğiyle “EVDEKİ OKUL” anlayışına dönüştürülme zamanı geldi.

 “Zor Zamanlarda Evdeki Okul” adlı son kitabım; iki ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölüm anne ve babalar, ikinci bölüm de öğrenciler için. Ancak iki bölüm eğitimcileri de yakından ilgilendiriyor. Kitabın üç temel amacı var:

• Birinci Bölüm; anne ve babalara öğrenmeyi evde zevkli ve verimli hale getirebilmeleri için yüz tane etkinlik örneğini içeriyor. Bu etkinliklerin çocuklarla birlikte yapılması gerek.

• İkinci Bölüm; bu zor zamanlarda zorunlu olarak evde kalmak, dersleri uzaktan izlemek durumunda kalıp sıkılan çocuklarımız için. Onlara nitelikli bir insan olma yolculuğunu anlatıp bir takım ipuçlarıyla yol gösteriyor. Bir de GÜNCE örneği var kitabın arkasında. Başta öğrenciler olmak üzere herkes için.

İki bölüm aynı zamanda eğitimcileri de desteklemeyi amaçlıyor. Değerli öğretmenlerimiz hem ilk bölümdeki etkinlik örneklerini, hem de ikinci bölümdeki  ‘Kişisel Gelişim ve Kalite’ liderliğini yalnızca sanal ortamdaki öğrencileriyle değil, aynı zamanda bu zor zamanların sonrasında kendi sınıflarında yüz yüze eğitimde de kullanabilirler.  

Kitap erişim Linki: https://www.astanayayinlari.com/zor-zamanlarda-evdeki-okul?search=Zor%20zamanlarda%20evdeki%20okul

Yazarların İsimleri: Hayal Köksal

Yayınevi: Astana Yayınları

Yakup Öz ve Adnan Boyacı’nın uluslararası bir makalesi yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: 4 Ekim 2021

Makale Başlığı: The Role of Student Engagement in Student Outcomes in Higher Education: Implications from a Developing Country

Makale Öz/ Abstract: This study aims to develop an engagement scale in higher education in a developing country context experiencing a rapid massification in its higher education system and includes an administration of this newly developed engagement scale to examine the association between student engagement and outcomes. Accordingly, the engagement scale was developed and administrated in a four-year state university in Turkey. Findings showed that the model established with engagement dimensions significantly explains the GPA, odds of being satisfied with the university experience, and the odds of pursuing postgraduate studies. Moreover, learning strategies played a mediating role between hours devoted to academic studies and GPA. Similarly, interaction with faculty mediates between several student characteristics and the odds of planning to pursue postgraduate studies.

Makaleye Erişim Linki: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088303552100149X

Makale Anahtar Kelimeler: Student engagement, higher education, developing country, state university, student outcomes

Yayınlandığı dergi adı: International Journal of Educational Research

Yazarların sıralı isimleri: Yakup Öz, Adnan Boyacı

Armağan Erdoğan, Betül Bulut Şahin ve Tugay Durak’ın British Council-Türkiye tarafından desteklenen uluslararası projesi tamamlanmıştır

Proje adı: Strengthening UK-Turkey Higher Education Partnerships: Baseline Research Findings

Projeye katılan araştımacılar:
Prof. Rachel Brooks, Surrey Üniversitesi – İngiltere
Doç. Dr. Armağan Erdoğan, Beykoz Üniversitesi
Dr. Betül Bulut Şahin, ODTÜ
Tugay Durak, University College London – İngiltere

Projeyi fonlayan kuruluş: British Council Türkiye

Proje süresi: Kasım 2020 – Mart 2021

İçerik Özeti:
 Bu araştırma, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında kurumsal ortaklıklar kurmadan önce, sırasında ve sonrasında karşılaşılan mevcut durumu, potansiyel fırsatları, kapasiteyi ve engelleri anlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kasım 2020 ile Şubat 2021 arasında, hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta 30 üniversite ve 15 ulusal politika yapıcı kurumdan nitel veriler toplanmıştır. Ulusal düzeydeki önemli kuruluşların ve yükseköğretim kurumlarının üst düzey temsilcileriyle bireysel görüşmeler, akademik personel ve öğrencilerle odak gruplar ve ulusal politika yapıcı kurumlar ile yükseköğretim kurumlarının strateji belgelerinin analizi yapılmıştır. Projenin sonuç raporuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Etkinlik ile ilgili websitesi bağlantısı: https://www.britishcouncil.org.tr/he-baseline-research

Yakup Öz’ün uluslararası bir makalesi yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: 23 Mart 2021

Makale Başlığı: Geographies of Participation in Learning Abroad Mobility Among European Youth: A Comparison of Student and Non-Student Groups in the EU Member States

Makale Öz/ Abstract: In recent decades, learning abroad mobility has become a popular movement and has often been considered among students in higher education. However, in the European Union (EU) context, opportunities to learn abroad are also provided for non-student groups of youth. Accordingly, this study aims to examine the role of certain socioeconomic factors concerning participation in learning abroad mobility and to compare their contribution between students and non-student groups of youth in six country groups in the EU. In so doing, a quantitative method was followed by using the data of Flash Eurobarometer 478. Findings of the multinomial logistic regression analyses show that although there is no significant difference between the EU15 and NMS (new member states) regarding young people’s participation in learning abroad mobility, such difference occurs within the NMS. Students are more likely than nonstudents to participate in general. The age of students, being female and living in rural areas among non-students can also hinder participation.

Makaleye Erişim Linki: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1301662.pdf

Yayınlandığı dergi adı: Current Issues in Comparative Education (CICE)

Yazarların sıralı isimleri: Yakup Öz

Yakup Öz’ün uluslararası bir kitap bölümü yayınlanmıştır

Yayın tarihi: 2 Ağustos 2021

Kitabın başlığı: Annual Review of Comparative and International Education 2020 (International Perspectives on Education and Society, Vol. 40)

Kitap bölümünün başlığı: The Emergence of Turkey as a Regional Hub for International Students: A Macro-Level Analysis

Kitap Bölümü Özeti/ Abstract: As the number of international students increases globally, non-traditional destinations have emerged in the global higher education arena, despite the long-lasting dominance of traditional destinations, such as the United States, the UK, Australia, France, or Germany. In search of the causes of the change in the number of international students favoring non-traditional destinations, this study focuses on the Turkish case and identifies the macro-level efforts to increase the enrollment of international students in Turkish higher education institutions by utilizing the theory of new institutionalism and theories regarding the college choices of international students. As an upper-middle-income, developing country and an emerging non-traditional destination, constituting a regional hub for international students in the last decade at the crossroads of Africa, Asia, and Europe, the case of Turkey would give unique examples of macro-level strategies for increasing the enrollment of international students in other higher education systems.

Kitap Erişim Linki: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1479-367920210000040017/full/html

Anahtar Kelimeler: International student mobility; college choice; regional hubs; Turkey; new institutionalism; geopolitics

Yayınevi: Emerald Publishing Limited, Bingley

Yazarların sıralı isimleri: Yakup Öz

Meltem Akbulut-Yıldırmış, Fatma Nevra Seggie, Serap Emil ve Betül Bulut Şahin’in uluslararası bir kitap bölümü yayınlanmıştır

Yayın tarihi: 2021

Kitabın başlığı: Women and Leadership in Higher Education During Global Crises

Kitap bölümünün başlığı: Women Leaders in Higher Education in Turkey During the Pandemic: The Illusion of Gender Equality 

Kitap Bölümü Özeti/ Abstract: 
This chapter presents the lived experiences of women academic leaders in higher education during the pandemic period in Turkey. The chapter elaborates on the illusion of gender equalities for women in higher education through formal and informal support mechanisms. The authors then present recent knowledge and experiences of women academics in the country during the pandemic and how these experiences have impacted all aspects of life. The authors conducted online interviews with 20 women leaders at varying levels of higher education. The overall findings show that the lack of support mechanisms due to quarantine measures has created an overwhelming workload and challenging personal life experiences for the respondents. The women leaders observed in our study utilized strategies like collaboration, shared decision-making, and constant communication to motivate their colleagues and staff. The idea of “help” and fair share needs to be further examined due to its significance on gender equality for women leaders in academia.

Kitap Erişim Linki (varsa): https://www.igi-global.com/book/women-leadership-higher-education-during/255427#table-of-contents

Yayınevi: IGI Global

Yazarların sıralı isimleri: Akbulut Yıldırmıs, M., Seggie, F. N., Emil, S., Bulut Sahin, B.

Elif Bengü’nün bir makalesi yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: Nisan 2021

Makale Adı: Makerspace: Innovation in mechanical engineering education

Makale Öz/ Abstract: The complexity of industrial developments requires engineering students to have hands on experience as well as theoretical engineering knowledge. There is a need for a change of classical engineering curriculums. Makerspaces can be a crucial part of this change. They are introduced as physical locations where engineering student’s curiosity is fed and solutions to problems are found through teamwork. Their use in higher education can also provide an opportunity for students to engage in experiential learning. They can develop a large range of soft skills that traditional undergraduate curriculum is unable to provide, such as planning, teamwork, critical thinking and communication. There are still limited studies about the full effect and impact of these spaces in teaching and learning, from the pedagogical perspective. The aim of this study is to determine students’ experiences with such spaces and examine how makerspaces are contributing to their learning. Descriptive research method (one-on-one interviews and normative survey) were used to evaluate students, graduate assistants and a faculty members’ perception of the space and depict the situation. The results of this study showed that students want more than theoretical knowledge from their engineering education. They want to be able to gain hands on experience while they are learning theory. While designing a makerspace for that purpose, the sustainability and the functioning of these spaces should be taken into consideration. The findings of this study can provide guidance for the institutions that are planning to build a makerspace in their campuses.

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1707525

Makale Anahtar Kelimeler:  makerspace, higher education, engineering education, innovation, hands-on learning

Yayınlandığı dergi adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Yazarların sıralı isimleri: Elif Bengü, Emin Faruk Keçeci