Panel & Bildiri & Söyleşi

Hayal Köksal’ın “Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama ve Önemi” sunumu

Tarih: 9 Ekim 2021

Etkinlik adı: Stratejik Yönetim ve Planlama Zirvesi-Stratejik (D)Evrim’e Hazır Mısınız?

Bildiri Başlığı: Eğitim Kurumlarda Stratejik Planlama ve Önemi

İçerik özeti: Okullarda Stratejik Planlamanın tarihçesinden başlanarak önemi, yöntemleri ve bu konuda verdiğim derslerin dönütleri katılımcılarla paylaşılmıştır.

Yazarların isimleri: Hayal Köksal

Hayal Köksal’ın Konferans Katılımı

Tarih: 28 Haziran 2021

Etkinlik adı: ISSWOV Virtual Conference 2021

Bildiri Başlığı: International ICT Seagulls Project

İçerik özeti: 18 yıldan beri sürdürülmekte olan Uluslararası Bilişimci Martılar Projeleri Cross-cultural araştırma projeleri içinde belirlenen iki projeden biri olarak içerik, yöntem, süreç ve sonuçlar açısından paylaşıma açılmış ve bu yılki Toplum Martıları projelerinden biri olan Körfez Martıları ekibinin lideri Sinan Tortum da kendi projesini kısaca tanıtmıştır.

Yazarların isimleri: Hayal Köksal ve Sinan Tortum

Z. Zühal Güven bildiriler

Tarih: 26 Şubat 2021

Webinar Düzenleyen: Necmettin Erbakan Üniversitesi (Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü)

Etkinlik ismi: Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe Yazma Teknikleri

İçerik Özeti : Yükseköğretimin önemli bileşenlerinden biri olan Uluslararası Öğrenciler için düzenlenen bu etkinlikte akademik amaçlı Türkçe kullanımı ele alınmıştır. Etkinliğe Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilimi Bölümü öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN ve Öğretim Görevlisi Ayten BÜLBÜL konuşmacı olarak katılmıştır. Etkinlikte uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde maruz kaldıkları Türkçeyi anlamakta ve kullanmakta karşılaşabilecekleri zorluklar, akademik dilin günlük dilden farkı, bilimsel bir yayın yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar genelden özele doğru ele alınmıştır.  Etkinliğin son bölümü katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasına ayrılmıştır.   

Yazarların sıralı isimleri: Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN ve Öğretim Görevlisi Ayten BÜLBÜL

Etkinlik ile ilgili link: https://www.erbakan.edu.tr/uluslararasiogrenciler/duyuru/32009/webinar-uluslararasi-ogrenciler-icin-akademik-turkce-yazma-teknikleri

——————————————————————————————————————–

Tarih: 23 Ocak 2021

Etkinlik adı : Cumhuriyet 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Bildiri başlığı: Yükseköğretimin Uluslararasılaşmasında Yabancı Dil Kaynaklı Sorunlar (sözlü sunum)

İçerik Özeti : Sözlü sunum olarak uluslararası kongrede sunulan çalışma yükseköğretim kurumlarının uluslararası boyutta tercih edilirliği üzerinde etkisi olan yabancı dil eğitimini hem İngilizce öğretimi hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında incelemek ve alanda yaşanan sorunlar çerçevesinde konuyu ele almak amacıyla yapılmıştır. Yapılan alanyazın incelemesi uluslararası öğrencilerin ülke ve üniversite tercihlerini belirlemelerinde eğitim dilinin etkisi olduğu, Türk üniversitelerinde başta İngilizce olmak üzere yabancı dilde eğitim veren program ve akademisyen sayısının az olması nedeniyle uluslararasılaşma konusunda sorunlar yaşandığını göstermektedir.  Öte yandan, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin çoğunun öğretim dili Türkçe olan üniversitelerde eğitim görüyor olmaları nedeniyle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin taşıdığı önem çeşitli kaynaklarda dile getirilmektedir. Bu noktalardan hareketle yükseköğretimin uluslararasılaşmasında yabancı dilden kaynaklanan sorunları araştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada sistematik alanyazın incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmada hem İngilizce hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde yaklaşım, yöntem, süreç ve eğitim ortamı kaynaklı sorunların ön planda olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda yükseköğretim özelinde uygulanabilecek çözüm önerilerinin yanı sıra ileride yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Yazarların sıralı isimleri: Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN

Ebru Kılıç Bebek’in yer aldığı WeCoRD projesi ve diğer etkinlikler

Konferans – Söyleşi – Panel vb. etkinlik katılımları

Tarih: 17-18 Eylül 2020

Etkinlik adı : 3rd International Instructional Technologies in Engineering Education Symposium (IITEE)

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: Discussing Modernizing Engineering Education through the Erasmus+ Project Titled “Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and Collaborative Robotics (WeCoRD)

İçerik Özeti : The Erasmus + project titled “Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and Collaborative Robotics (WeCoRD)”, can serve as a model to establish strategic international and multidisciplinary partnerships to modernize engineering education. WeCoRD project is a collaboration among internationally renowned institutions from Turkey, Belgium, Russia, and the Netherlands to create an innovative course on wearable and collaborative robotics with Open Educational Resources (OERs) and an online Virtual Lab aimed at accessibility across Europe. This collaboration involves many fields from engineering, health, and design disciplines as well as an industry partner from the automotive manufacturing sector. The main objectives of the project are to: (1) prepare a graduate-level course in wearable and collaborative robotics, (2) enhance EU higher education capacity in the field with clear use-case scenarios from the industry and medical applications, (3) provide open-source materials including a virtual lab, and (4) fill the skill gap between the industry and the academia while also aiming a continued professional development. With these goals which aim to modernize engineering education and make it more relevant to the industry, the WeCoRD project brings both multidisciplinary and interdisciplinary aspects of robotics education to a new level.

Yazarların sıralı isimleri: Ebru Kılıç-Bebek, Kostas Nizamis, Zeynep Karapars, Ali Gökkurt, Ramazan Ünal, Özkan Bebek, Mark Vlutters, Emmanuel Vander Poorten, Gianni Borghesan, Wilm Decré, Erwin Aertbelien, Olga Borisova, Ivan Borisov, Sergey Kolyubin, Melike İrem Kodal, Barkan Uğurlu

Proje

Proje adı: Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and Collaborative Robotics (WeCoRD)

Projeye katılan diğer kuruluşlar : Ozyegin University, KU Leuven, University of Twente, ITMO University, Ford-Otosan

Projeyi fonlayan kuruluş : Avrupa Birliği, Erasmus + Programı

Proje süresi: 2 yıl

İçerik Özeti : https://wecord.eu/en/project

Diğer

Yapılan çalışmanın türü : Avrupa Birliği’nin düzenlediği EUvsVirus Hackathon’una katılım

Çalışmanın içeriğine dair bilgi : COVID-19 pandemisi döneminde hayatı kolaylaştırmak ve “yeni normalleri” tasarlamak için Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen, 114 ulusu temsil eden 20 bini aşkın katılımcının yer aldığı 24 – 26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen #EUvsVirus Hackathon’unda koronavirus krizi bağlamında teknik, politik ve sosyal alandaki başlıklar için üretilen çözümler yarıştı. Toplam 2 bin 160 proje arasından öncü çözüm önerileri sunan 117 proje, Avrupa İnovasyon Konseyi tarafından seçilerek ödüllendirildi. Benim de yer aldığım #WeStudyTogether projesi de en iyi 117 projeden biri seçilerek “E-learning methods and tools” kategorisinde ödül ve 22 – 25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek “Match-athon”a katılma hakkı kazandı. #WeStudyTogether projesi COVID-19 pandemisi nedeniyle ortak çalışma ortamlarından mahrum kalan ve eğitimlerini evlerinde sürdürmek zorunda olan üniversite öğrencilerinin birlikte çevrimiçi çalışmasına olanak sağlayan bir platform olma özelliği taşıyor. EUvsVirus: https://euvsvirus.org/ #WeStudyTogether: https://devpost.com/software/westudytogether

Diğer

Yapılan çalışmanın türü : Çalışma grubuna katılım

Çalışmanın içeriğine dair bilgi : ÖzÜ COVID-19 Öngörü ve Çözüm Geliştirme Takımı Özyeğin Üniversitesi’nin “topluma faydalı çalışmalar yapma” misyonu çerçevesinde şekillenen, COVID-19 salgınıyla alakalı, toplumu ve üniversitemizi ilgilendiren problemlere strateji odaklı, hızlı ve güdümlü araştırma yapan ve bunu toplum ve karar vericilerle paylaşan çalışma grubudur. https://surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr/tr/ozu-covid-19-ongoru-ve-cozum-gelistirme-takimi

Hayal Köksal bildiri, panel & söyleşileri

Uluslararası konferans

Tarih: 17-18 November 2020

Etkinlik adı : Virtual 2nd International Conference on the Future of Education 2020 (2nd IconFEd 2020)

Bildiri başlığı: An Innovative Course Design for the ‘New Normal’ Teacher education (http://ipgktb.edu.my Konferans kitapçığı)

İçerik Özeti : Covid-19 has brought a huge change to the world humanity. Starting from social, educational and economical fields a ‘new normal’ life philosophy seems to be affective in everything. “Distance” or “Online” educational models are considered as the best way for many countries concerning schools.  However, in addition to the contents, implementation methodologies and measurement seem to be the problematic sides. Educators are expected to be adapted to the new style and help students and their parents understand the new normal.  In this presentation, a new course, designed for the preparation and adaptation of teachers to the changes will be shared. Its title is; “Schools of the Future under the Risk”. The main objectives of this course are; to develop a basic understanding  of the concepts of the ‘Risks and Education”, “Pandemic schools”, “Teaching at a pandemic digital age” without neglecting some fundamental human values like peace, love, respect, tolerance, dignity and honor and to open new windows concerning project-based teaching through samples from home and from other countries. It might be both useful for the pre-service of teacher trainees and in-service training programs of working teachers.

Keywords: innovative course, risk, distance education, teachers, education

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal


Konferans katılımı (Poster Sunumu)

Tarih: 19-20 June 2020

Etkinlik adı : Virtual International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections ICIER, 2020

Poster Sunumu başlığı: A progressive and innovative ICT project for the students of all age groups including universities

İçerik Özeti : Project management is one of the innovative ways of involving students and teachers to a collaborative study. If it is conducted through technology, it gains a very practical characteristic. In distance learning, project-based teaching has gained more importance for the participating parties for all school levels.  If a teacher has had the knowledge of designing, implementing and assessing projects, s/he might be conducting one of the most productive and joyful courses within the school. In this poster, I will present an International Project_ICT Seagulls Project that has been continuing for 17 years not only in Turkey but also in international platforms such as; USA, UK, India, South Africa, Nepal, Sri Lanka and Cyprus.  This project is very different from the accustomed project designs: Its origin is Turkey. It is a very innovative study, for it always changes. It modifies itself within the time based upon the necessities and requirements of the year/age. It works within digital teams. It is a guided project. In the year 2020, national and/or international circles are working at four categories.

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal


Uluslararası Konferans Katılımı

Tarih: 10-12 December 2020

Etkinlik adı : Human Dignity & Humiliation Studies, 35th Annual HumanDHS Conference and the Seventeenth Workshop on Transforming Humiliation and Violent Conflict

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: Message to the World

İçerik Özeti : Bu mesajda pandemi döneminde saygın ve nitelikli kuşaklar yetiştirmenin nasıl mümkün olabileceği paylaşılmıştır.


Söyleşi Katılımı

Tarih: 15 Ekim 2020 (21.00-21.55)

Etkinlik adı : YÖÇAD Buluşması, Yuvarlak Masa Konuşmacısı

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: “Türkiye’den Dünya Çapında (World-class) Üniversite Nasıl Çıkar?” Oturumu

İçerik Özeti : Türkiye’den Dünya çapında (World-Class) Üniversite nasıl çıkar? Konusunda  dünya çapında üniversitenin anlamı katılımcılarla paylaşılmıştır.


Söyleşi Katılımı

Tarih: 4 Aralık 2020

Etkinlik adı : İngilizce Eğitimi Derneği (İNGED) Zoom  Series 7

Söyleşi başlığı: Pandemi döneminde proje-tabanli öğretim ile motivasyonu yükseltmeye var misiniz?

İçerik Özeti : 21. Yüzyılın yoğun rekabet ve riskli ortamında; başarıyı ve mutluluğu yakalayabilen, sağlıklı ve nitelikli gençler yetiştirmek zorundayız! Bunda, öğretmenin de, ailenin de görevi ve katkısı çok önemli. Uzaktan eğitimde öğretmen, öğrenci ve veliler motive olmada zorlanıyor. Uzaktan eğitimi nasıl daha yaratıcı ve motive edici hale getirebiliriz? Sanal ortamda imece mümkün. Böylece özgüven ve motivasyon artacaktır. Bu söyleşide İngilizce öğretmenlerine bir saat süren bir paylaşım yapılmıştır.


Söyleşi Katılımı

Tarih: 25 December 2020

Etkinlik adı : School Librarian Award Ceremony 2020

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: Chief Guest: Training Resilient Problem Solvers through ICT Seagulls Projects.

Haziran’20 – Ocak’21 Panel, Bildiri & Söyleşi Haberleri

Üyelerimizin katıldığı panel, bildiri ve seminerler aşağıda yer almaktadır.


Hakan Ergin’in University World News tarafından “Correcting misconceptions about African students” mülakatı 5 Kasım 2020 tarihinde yayınlanmıştır: Mülakat linki


Hakan Ergin, Boston College tarafından düzenlenen “International Education Week” etkinliğine davetli panelist olarak katılmıştır.


Elif Bengü, Universiti Teknologi Petronas, Malezya tarafından gerçekleşen “Teaching & Learning best practices during Covid-19 times (and beyond)” adlı seminerine konuşmacı olarak katılmıştır.


Hakan Ergin, German Jordanian University tarafından düzenlenen Protracted Displacement konferansına “Syrian students and scholars at Turkish universities: Burden or opportunity? “ isimli bildirisi ile katılmıştır.


Betül Bulut Şahin 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen DAAD Moving Target çevrimiçi konferansına Jessica Schüller ile birlikte sunduğu “Contemplating the potential consequences of virtual mobility” adlı bildiriyle katılmıştır.


Muhammet Damar çeşitli kongrelerde bildiriler sunmuştur.

  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”SCOPUS VE WEB OF SCIENCE TEMEL VERİTABANLARINDAKİ TÜRKİYE ADRESLİ ÇALIŞMALARIN ARAŞTIRMA ALANLARINA GÖRE ANALİZİ”, VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Eylül 2020, https://ejercongress.org/tr/
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O, “TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİ: BİBLİYOMETRİK VERİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”,International Educational Technology Conference, K.K.T.C., Eylül 2020, http://www.iet-c.net/pubs
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ORGANİZASYON YAPILARI ÜZERİNE KALİTE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR TARTIŞMA”,XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Eylül 2020,  http://congress.eab.org.tr/2020/
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”TÜRKIYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK PERFORMANS İZLEME SÜREÇLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”,International Educational Technology Conference, K.K.T.C., Eylül 2020.
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİN İZLENMESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR İŞ ZEKASI MODELİ”,XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Eylül 2020,  http://congress.eab.org.tr/2020/