Projeler

Armağan Erdoğan, Betül Bulut Şahin ve Tugay Durak’ın British Council-Türkiye tarafından desteklenen uluslararası projesi tamamlanmıştır

Proje adı: Strengthening UK-Turkey Higher Education Partnerships: Baseline Research Findings

Projeye katılan araştımacılar:
Prof. Rachel Brooks, Surrey Üniversitesi – İngiltere
Doç. Dr. Armağan Erdoğan, Beykoz Üniversitesi
Dr. Betül Bulut Şahin, ODTÜ
Tugay Durak, University College London – İngiltere

Projeyi fonlayan kuruluş: British Council Türkiye

Proje süresi: Kasım 2020 – Mart 2021

İçerik Özeti:
 Bu araştırma, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında kurumsal ortaklıklar kurmadan önce, sırasında ve sonrasında karşılaşılan mevcut durumu, potansiyel fırsatları, kapasiteyi ve engelleri anlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kasım 2020 ile Şubat 2021 arasında, hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta 30 üniversite ve 15 ulusal politika yapıcı kurumdan nitel veriler toplanmıştır. Ulusal düzeydeki önemli kuruluşların ve yükseköğretim kurumlarının üst düzey temsilcileriyle bireysel görüşmeler, akademik personel ve öğrencilerle odak gruplar ve ulusal politika yapıcı kurumlar ile yükseköğretim kurumlarının strateji belgelerinin analizi yapılmıştır. Projenin sonuç raporuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Etkinlik ile ilgili websitesi bağlantısı: https://www.britishcouncil.org.tr/he-baseline-research

Ebru Kılıç Bebek’in yer aldığı WeCoRD projesi ve diğer etkinlikler

Konferans – Söyleşi – Panel vb. etkinlik katılımları

Tarih: 17-18 Eylül 2020

Etkinlik adı : 3rd International Instructional Technologies in Engineering Education Symposium (IITEE)

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: Discussing Modernizing Engineering Education through the Erasmus+ Project Titled “Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and Collaborative Robotics (WeCoRD)

İçerik Özeti : The Erasmus + project titled “Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and Collaborative Robotics (WeCoRD)”, can serve as a model to establish strategic international and multidisciplinary partnerships to modernize engineering education. WeCoRD project is a collaboration among internationally renowned institutions from Turkey, Belgium, Russia, and the Netherlands to create an innovative course on wearable and collaborative robotics with Open Educational Resources (OERs) and an online Virtual Lab aimed at accessibility across Europe. This collaboration involves many fields from engineering, health, and design disciplines as well as an industry partner from the automotive manufacturing sector. The main objectives of the project are to: (1) prepare a graduate-level course in wearable and collaborative robotics, (2) enhance EU higher education capacity in the field with clear use-case scenarios from the industry and medical applications, (3) provide open-source materials including a virtual lab, and (4) fill the skill gap between the industry and the academia while also aiming a continued professional development. With these goals which aim to modernize engineering education and make it more relevant to the industry, the WeCoRD project brings both multidisciplinary and interdisciplinary aspects of robotics education to a new level.

Yazarların sıralı isimleri: Ebru Kılıç-Bebek, Kostas Nizamis, Zeynep Karapars, Ali Gökkurt, Ramazan Ünal, Özkan Bebek, Mark Vlutters, Emmanuel Vander Poorten, Gianni Borghesan, Wilm Decré, Erwin Aertbelien, Olga Borisova, Ivan Borisov, Sergey Kolyubin, Melike İrem Kodal, Barkan Uğurlu

Proje

Proje adı: Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and Collaborative Robotics (WeCoRD)

Projeye katılan diğer kuruluşlar : Ozyegin University, KU Leuven, University of Twente, ITMO University, Ford-Otosan

Projeyi fonlayan kuruluş : Avrupa Birliği, Erasmus + Programı

Proje süresi: 2 yıl

İçerik Özeti : https://wecord.eu/en/project

Diğer

Yapılan çalışmanın türü : Avrupa Birliği’nin düzenlediği EUvsVirus Hackathon’una katılım

Çalışmanın içeriğine dair bilgi : COVID-19 pandemisi döneminde hayatı kolaylaştırmak ve “yeni normalleri” tasarlamak için Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen, 114 ulusu temsil eden 20 bini aşkın katılımcının yer aldığı 24 – 26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen #EUvsVirus Hackathon’unda koronavirus krizi bağlamında teknik, politik ve sosyal alandaki başlıklar için üretilen çözümler yarıştı. Toplam 2 bin 160 proje arasından öncü çözüm önerileri sunan 117 proje, Avrupa İnovasyon Konseyi tarafından seçilerek ödüllendirildi. Benim de yer aldığım #WeStudyTogether projesi de en iyi 117 projeden biri seçilerek “E-learning methods and tools” kategorisinde ödül ve 22 – 25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek “Match-athon”a katılma hakkı kazandı. #WeStudyTogether projesi COVID-19 pandemisi nedeniyle ortak çalışma ortamlarından mahrum kalan ve eğitimlerini evlerinde sürdürmek zorunda olan üniversite öğrencilerinin birlikte çevrimiçi çalışmasına olanak sağlayan bir platform olma özelliği taşıyor. EUvsVirus: https://euvsvirus.org/ #WeStudyTogether: https://devpost.com/software/westudytogether

Diğer

Yapılan çalışmanın türü : Çalışma grubuna katılım

Çalışmanın içeriğine dair bilgi : ÖzÜ COVID-19 Öngörü ve Çözüm Geliştirme Takımı Özyeğin Üniversitesi’nin “topluma faydalı çalışmalar yapma” misyonu çerçevesinde şekillenen, COVID-19 salgınıyla alakalı, toplumu ve üniversitemizi ilgilendiren problemlere strateji odaklı, hızlı ve güdümlü araştırma yapan ve bunu toplum ve karar vericilerle paylaşan çalışma grubudur. https://surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr/tr/ozu-covid-19-ongoru-ve-cozum-gelistirme-takimi

Ebru Kılıç Bebek #WeStudyTogether projesine dahil olmuştur

#WeStudyTogether projesi COVID-19 pandemisi nedeniyle ortak çalışma ortamlarından mahrum kalan ve eğitimlerini evlerinde sürdürmek zorunda olan üniversite öğrencilerinin birlikte çevrimiçi çalışmasına olanak sağlayan bir platform olma özelliği taşımaktadır. COVID-19 pandemisi döneminde hayatı kolaylaştırmak ve “yeni normalleri” tasarlamak için Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen, 114 ulusu temsil eden 20 bini aşkın katılımcının yer aldığı 24 – 26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen #EUvsVirus Hackathon’unda koronavirus krizi bağlamında teknik, politik ve sosyal alandaki başlıklar için üretilen çözümler yarışmıştırç. Toplam 2 bin 160 proje arasından öncü çözüm önerileri sunan 117 proje, Avrupa İnovasyon Konseyi tarafından seçilerek ödüllendirilmiştir.  #WeStudyTogether projesi de en iyi 117 projeden biri seçilerek “E-learning methods and tools” kategorisinde 1000 Euro para ödülü ile 22 – 25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek “Match-athon”a katılma hakkı kazanmıştır. 

EUvsVirus: https://euvsvirus.org/

#WeStudyTogether: https://devpost.com/software/westudytogether