Eğitim Haberleri

Yusuf İkbal Oldaç Oxford Üniversitesi Eğitim Bölümü’ndeki doktora eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Yusuf İkbal Oldaç 2 Mart 2021 tarihinde doktora tezi jürisini düzeltmelere gerek kalmadan başarıyla geçmiş ve Oxford Üniversitesi Eğitim Bölümü’ndeki doktora eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Doktora Tez Başlığı: Self-Formation and Societal Contribution: The Case of Turkish International Higher Education Graduates

Doktora Tez Özeti:
Prior to the pandemic more and more international students were studying abroad and the growth of mobility is expected to resume as soon as that becomes possible. According to the UNESCO Institute of Statistics, 5.6 million students crossed borders to pursue a higher education degree in 2018. Regardless of international students’ increasing significance, most existing scholarly work positioned them in deficit models, neglecting their agency. Self-formation theory, by contrast, provided a novel perspective by positioning international students as strong agents and focusing on their holistic development in international higher education. Building on self-formation theory, the purpose of the present study was to investigate the self-formation of international higher education graduates and their societal contributions resulting from such formation experience.
The present study drew on case study approaches and focussed on a specific group: Turkish international higher education graduates. The selected group was treated as a case of international students. Qualitative interviewing was the primary data collection method, and participant-drawn, life-timeline forms supported it. The study included 50 recent Turkish international higher education graduates who were selected purposively through both maximum variation and snowball methods. The participants varied in terms of their host country, field of study, return status, and gender. The four purposefully selected countries were Azerbaijan, Bulgaria, Germany, and the UK. Interviews either took place in these countries or in Turkey, for returnee graduates.
The findings contribute to the conceptual advancement of self-formation theory and indicate that self-formation in international higher education has three broad domains: the educational domain, the social domain, and the civic domain. The study also proposes an ecological approach to understanding self-formation in international higher education, which allows the contextual and temporal dimensions to be incorporated into the analysis. The findings demonstrate the pertinence of the ecological approach, especially for international comparative studies. Further, the study provides a new perspective regarding societal contribution by incorporating it as the continuation of self-formation in the flow from the self-forming individual to society.

Haziran’20 – Ocak’21 Eğitim Haberleri

Üyelerimizin verdiği dersler, eğitimler ve yürüttükleri doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları bu başlık altında yer almaktadır.

Hakan Ergin Almanya’da bulunan Wurzburg Üniversitesi’nde Beşeri Bilimler Fakültesi’nde doktora düzeyinde “Yetişkin Eğitimi” dersi vermeye başlamıştır.


Betül Bulut Şahin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye burslusu öğrenciler için 22 Temmuz – 2 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Hareketliliği” eğitim programını gerçekleştirmiştir.


Enes Gök TÜBİTAK 2219 bursu kapsamında araştırma yapmak üzere, İndiana Üniversitesi-Bloomington’da 1 yıl süreyle ziyaretçi akademisyen olarak görev yapacaktır.


İsa Bahat, Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında “Türkiye yükseköğretiminde nitelik sorunsalı konusunda devlet üniversiteleri öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır.


Muhammet Damar, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Doktora programından “Yükseköğretimde Akademik Yayın Performansının İzlenmesi Süreci: Bilimetri Temelli Bir İş Zekâsı Modeli” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır.