Haziran’20 – Ocak’21 Eğitim Haberleri

Üyelerimizin verdiği dersler, eğitimler ve yürüttükleri doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları bu başlık altında yer almaktadır.

Hakan Ergin Almanya’da bulunan Wurzburg Üniversitesi’nde Beşeri Bilimler Fakültesi’nde doktora düzeyinde “Yetişkin Eğitimi” dersi vermeye başlamıştır.


Betül Bulut Şahin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye burslusu öğrenciler için 22 Temmuz – 2 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Hareketliliği” eğitim programını gerçekleştirmiştir.


Enes Gök TÜBİTAK 2219 bursu kapsamında araştırma yapmak üzere, İndiana Üniversitesi-Bloomington’da 1 yıl süreyle ziyaretçi akademisyen olarak görev yapacaktır.


İsa Bahat, Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında “Türkiye yükseköğretiminde nitelik sorunsalı konusunda devlet üniversiteleri öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır.


Muhammet Damar, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Doktora programından “Yükseköğretimde Akademik Yayın Performansının İzlenmesi Süreci: Bilimetri Temelli Bir İş Zekâsı Modeli” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır.

Paylaş