Fatma Nevra Seggie tarafından yeni bir kitap bölümü yayınlanmıştır

Ertürk-Kılıç, B. & Seggie, F.N. (2020). Rekabetçi değerler liderliği. Liderlik: Kuram – Araştırma – Uygulama (Edt: K. Yılmaz). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. ss. 617-628.

Paylaş