Hayal Köksal tarafından bir makale yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: 30 Ağustos 2020

Makale Adı: Yükseköğretimde Kalite Arayışları ve Bir Yöntem Önerisi

Makale Öz/ Abstract : Toplam Kalite Yönetimi, “Önce İnsan” yaklaşımıyla üretim ve hizmet sektöründe etkin olan, 20. Yüzyılın son on yılından itibaren de eğitim kurumlarını etkileyen bir felsefe, tavır ve yönetim modelidir. Türk Yükseköğretim Kurumlarında 2005 yılı sonrasında kalite yönetimi ve akreditasyon yanıyla ağırlık kazanmış eğitim programları, eğitim öğretim yöntemleri ve değerlendirme süreciyle bütünleştiğinde iyileşme sağlayabilmektedir. Teknoloji desteğini alarak öğrencilerin ekip ruhuyla ve kalite araçlarını kullanarak sorun çözmeyi öğrendikleri, Dünya Bankası ödüllü bir yöntem olan “İmece Halkaları”, pandemi döneminde de uzaktan eğitimin pratik ve verimli bir yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yirmi yıldır farklı üniversitelerde proje-tabanlı öğretimin etkili bir yöntemi olarak uygulama imkânı bulan yöntemin lisans sınıflarından sonra yüksek lisans derslerinde de verimli bir şekilde kullanılabileceği olgusudur.

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki : Ağustos 2020, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa: 58-63. https://doi.org/10.32329/uad.788641

Makale Anahtar Kelimeler:  Toplam Kalite Yönetimi, İmece Halkaları, Uzaktan eğitim, Yöntem

Yayınlandığı dergi adı: Üniversite Araştırmaları Dergisi

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal

Paylaş