Muhammet Damar tarafından çeşitli makaleler yayınlanmıştır

  • Arısoy İA, Damar M, Özdağoğlu A, Özdağoğlu G, “Taking Stock of Ottoman Studies: A Bibliometric Analysis on Web of Science (1975-2018)”, Journal of Oriental and African Studies, 29/2020, 2020, Araştırma(Research) Makale, ebsco
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O, “Üniversitelerde Dönüşüm Süreci ve Araştırma Üniversitesi Yaklaşımı – Transformation Process in Universities and Research University Approach”, Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 5/2/135-161/2020, 2020, Derleme(Review) Makale, SOBIAD,ASOS,DRJI,DIIF,ROAD,SIS,Academic Resoruce Index, Copernicus
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O, “Bilimsel Üretkenlik Bağlamında Dünya Sıralama Sistemleri ve Türkiye’deki Üniversitelerin Mevcut Durumu”, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3/3/10-123/2020, 2020, Derleme(Review) Makale, Asos Indeks, IPIndexing, DRJI, DRJI, JournalFactor, RootIndexing
  • Ozlem Bilik, Hale Turhan Damar, Guzin Ozdagoglu, Askin Ozdagoglu, Muhammet Damar, “Identifying trends, patterns, and collaborations in nursing career research: a bibliometric snapshot”, Collegian, 27/1/40- 48/2020, 2020, Araştırma(Research) Makale, SSCI
  • Özdağoğlu G, Damar M, Özdağoğlu A, Damar H.T, Bilik Ö, “80lerden Günümüze Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları: Küresel Ölçekte Bilimetrik Bakış”, Kastamonu Education Journal, Ocak 2020/28/1, 2020, Araştırma(Research) Makale, ULAKBİM
Paylaş