Sıdıka Gizir’in makalesi yayınlanmıştır

Gizir, C. A. ve Gizir, S. (2020). Lisans öğrencilerinin bakış açısından akademik danışmanlık uygulaması: Bir odak grup çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(4), 1165-1195. doi: 10.14689/issn.2148- 2624.8s.4c.5m

Paylaş