Z. Zühal Güven bildiriler

Tarih: 26 Şubat 2021

Webinar Düzenleyen: Necmettin Erbakan Üniversitesi (Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü)

Etkinlik ismi: Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe Yazma Teknikleri

İçerik Özeti : Yükseköğretimin önemli bileşenlerinden biri olan Uluslararası Öğrenciler için düzenlenen bu etkinlikte akademik amaçlı Türkçe kullanımı ele alınmıştır. Etkinliğe Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilimi Bölümü öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN ve Öğretim Görevlisi Ayten BÜLBÜL konuşmacı olarak katılmıştır. Etkinlikte uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde maruz kaldıkları Türkçeyi anlamakta ve kullanmakta karşılaşabilecekleri zorluklar, akademik dilin günlük dilden farkı, bilimsel bir yayın yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar genelden özele doğru ele alınmıştır.  Etkinliğin son bölümü katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasına ayrılmıştır.   

Yazarların sıralı isimleri: Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN ve Öğretim Görevlisi Ayten BÜLBÜL

Etkinlik ile ilgili link: https://www.erbakan.edu.tr/uluslararasiogrenciler/duyuru/32009/webinar-uluslararasi-ogrenciler-icin-akademik-turkce-yazma-teknikleri

——————————————————————————————————————–

Tarih: 23 Ocak 2021

Etkinlik adı : Cumhuriyet 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Bildiri başlığı: Yükseköğretimin Uluslararasılaşmasında Yabancı Dil Kaynaklı Sorunlar (sözlü sunum)

İçerik Özeti : Sözlü sunum olarak uluslararası kongrede sunulan çalışma yükseköğretim kurumlarının uluslararası boyutta tercih edilirliği üzerinde etkisi olan yabancı dil eğitimini hem İngilizce öğretimi hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında incelemek ve alanda yaşanan sorunlar çerçevesinde konuyu ele almak amacıyla yapılmıştır. Yapılan alanyazın incelemesi uluslararası öğrencilerin ülke ve üniversite tercihlerini belirlemelerinde eğitim dilinin etkisi olduğu, Türk üniversitelerinde başta İngilizce olmak üzere yabancı dilde eğitim veren program ve akademisyen sayısının az olması nedeniyle uluslararasılaşma konusunda sorunlar yaşandığını göstermektedir.  Öte yandan, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin çoğunun öğretim dili Türkçe olan üniversitelerde eğitim görüyor olmaları nedeniyle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin taşıdığı önem çeşitli kaynaklarda dile getirilmektedir. Bu noktalardan hareketle yükseköğretimin uluslararasılaşmasında yabancı dilden kaynaklanan sorunları araştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada sistematik alanyazın incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmada hem İngilizce hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde yaklaşım, yöntem, süreç ve eğitim ortamı kaynaklı sorunların ön planda olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda yükseköğretim özelinde uygulanabilecek çözüm önerilerinin yanı sıra ileride yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Yazarların sıralı isimleri: Dr. Öğretim Üyesi Z. Zühal GÜVEN

Paylaş