Haziran’20 – Ocak’21 Panel, Bildiri & Söyleşi Haberleri

Üyelerimizin katıldığı panel, bildiri ve seminerler aşağıda yer almaktadır.


Hakan Ergin’in University World News tarafından “Correcting misconceptions about African students” mülakatı 5 Kasım 2020 tarihinde yayınlanmıştır: Mülakat linki


Hakan Ergin, Boston College tarafından düzenlenen “International Education Week” etkinliğine davetli panelist olarak katılmıştır.


Elif Bengü, Universiti Teknologi Petronas, Malezya tarafından gerçekleşen “Teaching & Learning best practices during Covid-19 times (and beyond)” adlı seminerine konuşmacı olarak katılmıştır.


Hakan Ergin, German Jordanian University tarafından düzenlenen Protracted Displacement konferansına “Syrian students and scholars at Turkish universities: Burden or opportunity? “ isimli bildirisi ile katılmıştır.


Betül Bulut Şahin 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen DAAD Moving Target çevrimiçi konferansına Jessica Schüller ile birlikte sunduğu “Contemplating the potential consequences of virtual mobility” adlı bildiriyle katılmıştır.


Muhammet Damar çeşitli kongrelerde bildiriler sunmuştur.

  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”SCOPUS VE WEB OF SCIENCE TEMEL VERİTABANLARINDAKİ TÜRKİYE ADRESLİ ÇALIŞMALARIN ARAŞTIRMA ALANLARINA GÖRE ANALİZİ”, VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Eylül 2020, https://ejercongress.org/tr/
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O, “TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİ: BİBLİYOMETRİK VERİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”,International Educational Technology Conference, K.K.T.C., Eylül 2020, http://www.iet-c.net/pubs
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ORGANİZASYON YAPILARI ÜZERİNE KALİTE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR TARTIŞMA”,XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Eylül 2020,  http://congress.eab.org.tr/2020/
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”TÜRKIYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK PERFORMANS İZLEME SÜREÇLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”,International Educational Technology Conference, K.K.T.C., Eylül 2020.
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİN İZLENMESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR İŞ ZEKASI MODELİ”,XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Eylül 2020,  http://congress.eab.org.tr/2020/
Paylaş