Hayal Köksal bildiri, panel & söyleşileri

Uluslararası konferans

Tarih: 17-18 November 2020

Etkinlik adı : Virtual 2nd International Conference on the Future of Education 2020 (2nd IconFEd 2020)

Bildiri başlığı: An Innovative Course Design for the ‘New Normal’ Teacher education (http://ipgktb.edu.my Konferans kitapçığı)

İçerik Özeti : Covid-19 has brought a huge change to the world humanity. Starting from social, educational and economical fields a ‘new normal’ life philosophy seems to be affective in everything. “Distance” or “Online” educational models are considered as the best way for many countries concerning schools.  However, in addition to the contents, implementation methodologies and measurement seem to be the problematic sides. Educators are expected to be adapted to the new style and help students and their parents understand the new normal.  In this presentation, a new course, designed for the preparation and adaptation of teachers to the changes will be shared. Its title is; “Schools of the Future under the Risk”. The main objectives of this course are; to develop a basic understanding  of the concepts of the ‘Risks and Education”, “Pandemic schools”, “Teaching at a pandemic digital age” without neglecting some fundamental human values like peace, love, respect, tolerance, dignity and honor and to open new windows concerning project-based teaching through samples from home and from other countries. It might be both useful for the pre-service of teacher trainees and in-service training programs of working teachers.

Keywords: innovative course, risk, distance education, teachers, education

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal


Konferans katılımı (Poster Sunumu)

Tarih: 19-20 June 2020

Etkinlik adı : Virtual International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections ICIER, 2020

Poster Sunumu başlığı: A progressive and innovative ICT project for the students of all age groups including universities

İçerik Özeti : Project management is one of the innovative ways of involving students and teachers to a collaborative study. If it is conducted through technology, it gains a very practical characteristic. In distance learning, project-based teaching has gained more importance for the participating parties for all school levels.  If a teacher has had the knowledge of designing, implementing and assessing projects, s/he might be conducting one of the most productive and joyful courses within the school. In this poster, I will present an International Project_ICT Seagulls Project that has been continuing for 17 years not only in Turkey but also in international platforms such as; USA, UK, India, South Africa, Nepal, Sri Lanka and Cyprus.  This project is very different from the accustomed project designs: Its origin is Turkey. It is a very innovative study, for it always changes. It modifies itself within the time based upon the necessities and requirements of the year/age. It works within digital teams. It is a guided project. In the year 2020, national and/or international circles are working at four categories.

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal


Uluslararası Konferans Katılımı

Tarih: 10-12 December 2020

Etkinlik adı : Human Dignity & Humiliation Studies, 35th Annual HumanDHS Conference and the Seventeenth Workshop on Transforming Humiliation and Violent Conflict

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: Message to the World

İçerik Özeti : Bu mesajda pandemi döneminde saygın ve nitelikli kuşaklar yetiştirmenin nasıl mümkün olabileceği paylaşılmıştır.


Söyleşi Katılımı

Tarih: 15 Ekim 2020 (21.00-21.55)

Etkinlik adı : YÖÇAD Buluşması, Yuvarlak Masa Konuşmacısı

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: “Türkiye’den Dünya Çapında (World-class) Üniversite Nasıl Çıkar?” Oturumu

İçerik Özeti : Türkiye’den Dünya çapında (World-Class) Üniversite nasıl çıkar? Konusunda  dünya çapında üniversitenin anlamı katılımcılarla paylaşılmıştır.


Söyleşi Katılımı

Tarih: 4 Aralık 2020

Etkinlik adı : İngilizce Eğitimi Derneği (İNGED) Zoom  Series 7

Söyleşi başlığı: Pandemi döneminde proje-tabanli öğretim ile motivasyonu yükseltmeye var misiniz?

İçerik Özeti : 21. Yüzyılın yoğun rekabet ve riskli ortamında; başarıyı ve mutluluğu yakalayabilen, sağlıklı ve nitelikli gençler yetiştirmek zorundayız! Bunda, öğretmenin de, ailenin de görevi ve katkısı çok önemli. Uzaktan eğitimde öğretmen, öğrenci ve veliler motive olmada zorlanıyor. Uzaktan eğitimi nasıl daha yaratıcı ve motive edici hale getirebiliriz? Sanal ortamda imece mümkün. Böylece özgüven ve motivasyon artacaktır. Bu söyleşide İngilizce öğretmenlerine bir saat süren bir paylaşım yapılmıştır.


Söyleşi Katılımı

Tarih: 25 December 2020

Etkinlik adı : School Librarian Award Ceremony 2020

Bildiri, Söyleşi veya Panel başlığı: Chief Guest: Training Resilient Problem Solvers through ICT Seagulls Projects.

Paylaş