GündemYükseköğretim

the user has only 44 posts

Hayal Köksal tarafından bir makale yayınlanmıştır

Makalenin yayınlandığı tarih: 30 Ağustos 2020

Makale Adı: Yükseköğretimde Kalite Arayışları ve Bir Yöntem Önerisi

Makale Öz/ Abstract : Toplam Kalite Yönetimi, “Önce İnsan” yaklaşımıyla üretim ve hizmet sektöründe etkin olan, 20. Yüzyılın son on yılından itibaren de eğitim kurumlarını etkileyen bir felsefe, tavır ve yönetim modelidir. Türk Yükseköğretim Kurumlarında 2005 yılı sonrasında kalite yönetimi ve akreditasyon yanıyla ağırlık kazanmış eğitim programları, eğitim öğretim yöntemleri ve değerlendirme süreciyle bütünleştiğinde iyileşme sağlayabilmektedir. Teknoloji desteğini alarak öğrencilerin ekip ruhuyla ve kalite araçlarını kullanarak sorun çözmeyi öğrendikleri, Dünya Bankası ödüllü bir yöntem olan “İmece Halkaları”, pandemi döneminde de uzaktan eğitimin pratik ve verimli bir yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yirmi yıldır farklı üniversitelerde proje-tabanlı öğretimin etkili bir yöntemi olarak uygulama imkânı bulan yöntemin lisans sınıflarından sonra yüksek lisans derslerinde de verimli bir şekilde kullanılabileceği olgusudur.

Makaleye Erişim Linki/ Doi Linki : Ağustos 2020, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa: 58-63. https://doi.org/10.32329/uad.788641

Makale Anahtar Kelimeler:  Toplam Kalite Yönetimi, İmece Halkaları, Uzaktan eğitim, Yöntem

Yayınlandığı dergi adı: Üniversite Araştırmaları Dergisi

Yazarların sıralı isimleri: Hayal Köksal

Haziran’20 – Ocak’21 Panel, Bildiri & Söyleşi Haberleri

Üyelerimizin katıldığı panel, bildiri ve seminerler aşağıda yer almaktadır.


Hakan Ergin’in University World News tarafından “Correcting misconceptions about African students” mülakatı 5 Kasım 2020 tarihinde yayınlanmıştır: Mülakat linki


Hakan Ergin, Boston College tarafından düzenlenen “International Education Week” etkinliğine davetli panelist olarak katılmıştır.


Elif Bengü, Universiti Teknologi Petronas, Malezya tarafından gerçekleşen “Teaching & Learning best practices during Covid-19 times (and beyond)” adlı seminerine konuşmacı olarak katılmıştır.


Hakan Ergin, German Jordanian University tarafından düzenlenen Protracted Displacement konferansına “Syrian students and scholars at Turkish universities: Burden or opportunity? “ isimli bildirisi ile katılmıştır.


Betül Bulut Şahin 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen DAAD Moving Target çevrimiçi konferansına Jessica Schüller ile birlikte sunduğu “Contemplating the potential consequences of virtual mobility” adlı bildiriyle katılmıştır.


Muhammet Damar çeşitli kongrelerde bildiriler sunmuştur.

  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”SCOPUS VE WEB OF SCIENCE TEMEL VERİTABANLARINDAKİ TÜRKİYE ADRESLİ ÇALIŞMALARIN ARAŞTIRMA ALANLARINA GÖRE ANALİZİ”, VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Eylül 2020, https://ejercongress.org/tr/
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O, “TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİ: BİBLİYOMETRİK VERİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”,International Educational Technology Conference, K.K.T.C., Eylül 2020, http://www.iet-c.net/pubs
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ORGANİZASYON YAPILARI ÜZERİNE KALİTE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR TARTIŞMA”,XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Eylül 2020,  http://congress.eab.org.tr/2020/
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”TÜRKIYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK PERFORMANS İZLEME SÜREÇLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”,International Educational Technology Conference, K.K.T.C., Eylül 2020.
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİN İZLENMESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR İŞ ZEKASI MODELİ”,XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Eylül 2020,  http://congress.eab.org.tr/2020/

Haziran’20 – Ocak’21 Eğitim Haberleri

Üyelerimizin verdiği dersler, eğitimler ve yürüttükleri doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları bu başlık altında yer almaktadır.

Hakan Ergin Almanya’da bulunan Wurzburg Üniversitesi’nde Beşeri Bilimler Fakültesi’nde doktora düzeyinde “Yetişkin Eğitimi” dersi vermeye başlamıştır.


Betül Bulut Şahin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye burslusu öğrenciler için 22 Temmuz – 2 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Hareketliliği” eğitim programını gerçekleştirmiştir.


Enes Gök TÜBİTAK 2219 bursu kapsamında araştırma yapmak üzere, İndiana Üniversitesi-Bloomington’da 1 yıl süreyle ziyaretçi akademisyen olarak görev yapacaktır.


İsa Bahat, Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında “Türkiye yükseköğretiminde nitelik sorunsalı konusunda devlet üniversiteleri öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır.


Muhammet Damar, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Doktora programından “Yükseköğretimde Akademik Yayın Performansının İzlenmesi Süreci: Bilimetri Temelli Bir İş Zekâsı Modeli” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır.

Haziran’20 – Ocak’21 Blog Haberleri

Haziran 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasındaki blog haberleri.


Betül Bulut Şahin’in “2020 pandemi ve uluslararasılaşma” isimli bir blog yazısı yayınlamıştır.


Mete Kurtoğlu’nun yükseköğretim araştırmaları ile ilgili olarak çeşitli blog yazıları yayınlanmıştır: Yazılara bu linkten ulaşabilirsiniz.


Hayal Köksal’ın çeşitli blog yazıları yayınlanmıştır:

www.hayalkoksal.com, www.hayaldengercege , www.bilisimcimartilar.com web sitelerinde  çeşitli konularda blog yazıları yayınlanmıştır.

Macaristan Hükümeti Bursları

Kültürel anlaşmalar kapsamında 2021/2022 akademik yılı için Macaristan Hükümetince Hükümetimiz emrine 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönemli araştırma bursu olmak üzere toplam 150 adet burs tahsis edilmiştir. Adaylar 15 Ocak 2021 tarihine kadar bursa başvuru yapabileceklerdir. Bursa başvuru koşulları ve genel şartlar adresinde yer almaktadır.