Üyelerimizden Haberler

Alper Çalıkoğlu’nun iki makalesi yayınlanmıştır

  • Calikoglu, A., Lee, J. J., & Arslan, H. (2020). Faculty international engagement: Examining rationales, strategies, and barriers in institutional settings. Journal of Studies in International Education. DOI: 10.1177/1028315320963508
  • Çalıkoğlu, A., & Gümüş, S. (2020). Yükseköğretimin geleceği: Covid-19’un öğretim, araştırma ve uluslararasılaşma konularındaki etkileri. Yükseköğretim Dergisi, 10(3), 249-259.