Üyelerimizden Haberler

Haziran’20 – Ocak’21 Panel, Bildiri & Söyleşi Haberleri

Üyelerimizin katıldığı panel, bildiri ve seminerler aşağıda yer almaktadır.


Hakan Ergin’in University World News tarafından “Correcting misconceptions about African students” mülakatı 5 Kasım 2020 tarihinde yayınlanmıştır: Mülakat linki


Hakan Ergin, Boston College tarafından düzenlenen “International Education Week” etkinliğine davetli panelist olarak katılmıştır.


Elif Bengü, Universiti Teknologi Petronas, Malezya tarafından gerçekleşen “Teaching & Learning best practices during Covid-19 times (and beyond)” adlı seminerine konuşmacı olarak katılmıştır.


Hakan Ergin, German Jordanian University tarafından düzenlenen Protracted Displacement konferansına “Syrian students and scholars at Turkish universities: Burden or opportunity? “ isimli bildirisi ile katılmıştır.


Betül Bulut Şahin 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen DAAD Moving Target çevrimiçi konferansına Jessica Schüller ile birlikte sunduğu “Contemplating the potential consequences of virtual mobility” adlı bildiriyle katılmıştır.


Muhammet Damar çeşitli kongrelerde bildiriler sunmuştur.

  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”SCOPUS VE WEB OF SCIENCE TEMEL VERİTABANLARINDAKİ TÜRKİYE ADRESLİ ÇALIŞMALARIN ARAŞTIRMA ALANLARINA GÖRE ANALİZİ”, VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Eylül 2020, https://ejercongress.org/tr/
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O, “TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİ: BİBLİYOMETRİK VERİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”,International Educational Technology Conference, K.K.T.C., Eylül 2020, http://www.iet-c.net/pubs
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ORGANİZASYON YAPILARI ÜZERİNE KALİTE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR TARTIŞMA”,XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Eylül 2020,  http://congress.eab.org.tr/2020/
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”TÜRKIYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK PERFORMANS İZLEME SÜREÇLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”,International Educational Technology Conference, K.K.T.C., Eylül 2020.
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O,”YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİN İZLENMESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR İŞ ZEKASI MODELİ”,XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Eylül 2020,  http://congress.eab.org.tr/2020/

Haziran’20 – Ocak’21 Eğitim Haberleri

Üyelerimizin verdiği dersler, eğitimler ve yürüttükleri doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları bu başlık altında yer almaktadır.

Hakan Ergin Almanya’da bulunan Wurzburg Üniversitesi’nde Beşeri Bilimler Fakültesi’nde doktora düzeyinde “Yetişkin Eğitimi” dersi vermeye başlamıştır.


Betül Bulut Şahin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye burslusu öğrenciler için 22 Temmuz – 2 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Hareketliliği” eğitim programını gerçekleştirmiştir.


Enes Gök TÜBİTAK 2219 bursu kapsamında araştırma yapmak üzere, İndiana Üniversitesi-Bloomington’da 1 yıl süreyle ziyaretçi akademisyen olarak görev yapacaktır.


İsa Bahat, Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında “Türkiye yükseköğretiminde nitelik sorunsalı konusunda devlet üniversiteleri öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır.


Muhammet Damar, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Doktora programından “Yükseköğretimde Akademik Yayın Performansının İzlenmesi Süreci: Bilimetri Temelli Bir İş Zekâsı Modeli” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır.

Haziran’20 – Ocak’21 Blog Haberleri

Haziran 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasındaki blog haberleri.


Betül Bulut Şahin’in “2020 pandemi ve uluslararasılaşma” isimli bir blog yazısı yayınlamıştır.


Mete Kurtoğlu’nun yükseköğretim araştırmaları ile ilgili olarak çeşitli blog yazıları yayınlanmıştır: Yazılara bu linkten ulaşabilirsiniz.


Hayal Köksal’ın çeşitli blog yazıları yayınlanmıştır:

www.hayalkoksal.com, www.hayaldengercege , www.bilisimcimartilar.com web sitelerinde  çeşitli konularda blog yazıları yayınlanmıştır.

Armağan Erdoğan’ın iki yeni kitap bölümü yayınlanmıştır

Erdoğan, A., Erdoğan, M. M., (2020) “Syrian University Students in Turkish Higher Education: Immediate Vulnerabilities, Future Challenges for the European Higher Education Area” in European Higher Education Area: Challenges for A New Decade, ed by Adrian Curaj, Ligia Deca, Remus Pricopie, Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-56316-5_16

Erdoğan, A. and Ergin, H. (2020) “Integrating Syrian Refugees into Turkish Higher Education Successes, Challenges, and Future Implications”, in Refugees and Higher Education: Trans-national Perspectives on Access, Equity, and Internationalisation, ed by Lisa Unangst, Hakan Ergin, Aras Kajarian, Tessa DeLAguil, Hans de Wit Brill-Sense. https://brill.com/view/book/edcoll/9789004435841/BP000034.xml

Ebru Kılıç Bebek #WeStudyTogether projesine dahil olmuştur

#WeStudyTogether projesi COVID-19 pandemisi nedeniyle ortak çalışma ortamlarından mahrum kalan ve eğitimlerini evlerinde sürdürmek zorunda olan üniversite öğrencilerinin birlikte çevrimiçi çalışmasına olanak sağlayan bir platform olma özelliği taşımaktadır. COVID-19 pandemisi döneminde hayatı kolaylaştırmak ve “yeni normalleri” tasarlamak için Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen, 114 ulusu temsil eden 20 bini aşkın katılımcının yer aldığı 24 – 26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen #EUvsVirus Hackathon’unda koronavirus krizi bağlamında teknik, politik ve sosyal alandaki başlıklar için üretilen çözümler yarışmıştırç. Toplam 2 bin 160 proje arasından öncü çözüm önerileri sunan 117 proje, Avrupa İnovasyon Konseyi tarafından seçilerek ödüllendirilmiştir.  #WeStudyTogether projesi de en iyi 117 projeden biri seçilerek “E-learning methods and tools” kategorisinde 1000 Euro para ödülü ile 22 – 25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek “Match-athon”a katılma hakkı kazanmıştır. 

EUvsVirus: https://euvsvirus.org/

#WeStudyTogether: https://devpost.com/software/westudytogether

Muhammet Damar tarafından çeşitli makaleler yayınlanmıştır

  • Arısoy İA, Damar M, Özdağoğlu A, Özdağoğlu G, “Taking Stock of Ottoman Studies: A Bibliometric Analysis on Web of Science (1975-2018)”, Journal of Oriental and African Studies, 29/2020, 2020, Araştırma(Research) Makale, ebsco
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O, “Üniversitelerde Dönüşüm Süreci ve Araştırma Üniversitesi Yaklaşımı – Transformation Process in Universities and Research University Approach”, Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 5/2/135-161/2020, 2020, Derleme(Review) Makale, SOBIAD,ASOS,DRJI,DIIF,ROAD,SIS,Academic Resoruce Index, Copernicus
  • Damar M, Özdağoğlu G, Özveri O, “Bilimsel Üretkenlik Bağlamında Dünya Sıralama Sistemleri ve Türkiye’deki Üniversitelerin Mevcut Durumu”, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3/3/10-123/2020, 2020, Derleme(Review) Makale, Asos Indeks, IPIndexing, DRJI, DRJI, JournalFactor, RootIndexing
  • Ozlem Bilik, Hale Turhan Damar, Guzin Ozdagoglu, Askin Ozdagoglu, Muhammet Damar, “Identifying trends, patterns, and collaborations in nursing career research: a bibliometric snapshot”, Collegian, 27/1/40- 48/2020, 2020, Araştırma(Research) Makale, SSCI
  • Özdağoğlu G, Damar M, Özdağoğlu A, Damar H.T, Bilik Ö, “80lerden Günümüze Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları: Küresel Ölçekte Bilimetrik Bakış”, Kastamonu Education Journal, Ocak 2020/28/1, 2020, Araştırma(Research) Makale, ULAKBİM